0

Your Cart is Empty

Kimetsu no Yaiba Q posket petit VOL. 1 & 2

TYPE

Kimetsu no Yaiba Q posket petit vol.1
Tanjiro Kamado (fox mask), Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma

Kimetsu no Yaiba Q posket petit vol.2
Tanjiro Kamoado , Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka

Specification : Approximate height 7cm