0

Your Cart is Empty

DETECTIVE CONAN: CORD MASCOT MISSION ON THE LINE

payment

[Lineup]:

  • Conan Edogawa
  • Ran Mori
  • Makoto Kyohoku
  • Sonoko Suzuki
  • Shuichi Akai
  • Toru Amuro
  • Kid the Phantom Thief
  • Criminal

(One set consists of 8 mascots)