0

Your Cart is Empty

Sumikkogurashi - Sumikkogurashi Collection Issho ni Otomarikai Tenori Plush

TYPES

Line up:

  • Ebifurai (Pink)
  • Ajifurai (Blue)
  • Tapioca (Star face)
  • Nisetsumuri (Snail)
  • Zassou (Grass)
  • Hokori (Grey Dust)